Nieuws

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

28 november 2017

Stichting Thomas is een Nederlandse stichting die in India werkzaam is. De Stichting ziet als missie en heeft ten doel: 'Hulp bieden door middel van sociale opvang, medische zorg, scholing en kennisoverdracht en verbetering leefomstandigheden aan hulpbehoeftigen in India via onze Indiase hulpverleners’.
Het is in India niet vanzelfsprekend, dat een kind naar school kan gaan en voldoende te eten heeft. Ongeveer 40% van de kinderen tussen de 1 en 5 jaar is ondervoed. Veel kinderen hebben geen onderdak en leven op straat. Bovendien is er veel kinderarbeid.  De doelstelling van het project sponsorkind is dat zij er zeker van zijn dat elk kind dat in aanmerking komt voor sponsoring daadwerkelijk naar school gaat en niet door de ouders worden ingezet voor kinderarbeid of wordt uitgehuwelijkt op zeer jonge leeftijd. Door scholing, begeleiding en goede opvoeding kan een kind een goede lichamelijke en emotionele ontwikkeling doormaken. In liefdevolle omgeving wordt aandacht besteed aan godsdienstige vorming en creatieve activiteiten. Het uiteindelijke doel van de Stichting is om elk kind mede door morele en financiële steun zelfvertrouwen en hoop op de toekomst te geven.
 
De Versluisgroep heeft 4 “sponsor”- meisjes: Abirami, Arsha, Bency Flora en Kavya. De leeftijden variëren van 10 jaar tot 16 jaar. Mede dankzij de sponsoring gaat het inmiddels goed met deze meisjes. Regelmatig worden wij vanuit de Stichting Thomas op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en omstandigheden van deze meisjes. Ook van de meisjes zelf ontvangen wij berichtjes zoals een kerstkaart, briefjes en foto’s.

Hier vindt u meer informatie over Stichting Thomas.

 


Terug naar overzicht