Medewerkers

Brandon Tijsen

Brandon Tijsen

Afdelingsmanager Technisch Beheer

 info@versluisgroep.nl

 0252 34 36 40


Ik ben in 2015 begonnen bij Versluis als stagiair en heb mij in afzienbare tijd ontwikkeld tot Afdelingsmanager Technisch Beheer. In de tussenliggende periode heb ik de functies; Bouwkundig Medewerker, Bouwkundig adviseur en Technisch Manager vervult. Mijn taak is het aansturen van de afdeling vanuit een coachende management methodiek. De afdeling is verantwoordelijk voor het begeleiden van dagelijks- en planmatig onderhoud, opstellen van meerjaren onderhoudsplannen, opstellen van 0-metingen en adviesrapporten en diverse andere bouwkundige werkzaamheden.