Slider 19
Slider 13
Slider 4
Slider 2
Slider 5
Slider 6
Slider 8
Slider 7
Slider 5
Slider 16
Slider 10
Slider 3
Slider 11
Slider 12
Slider 14
Slider 15
Slider 17

Geduld, begrip én een flinke portie humor

07-09-2023
Geduld, begrip én een flinke portie humor

Nog niet zo lang geleden is je hele woning gerenoveerd. Nu ligt er opnieuw een brief in de brievenbus waarin staat dat de woningbouwvereniging binnenkort je woning- en schuurdak gaat vervangen. De werkzaamheden in de wijk duren naar verwachting zo’n 2 jaar. Dit bericht kregen de bewoners van de Jeruzalem-buurt in Amersfoort en viel niet bij iedereen in goede aarde. Aan onze bewonersbegeleider Sandra Heuer de taak om de bewoners gerust te stellen én ervoor te zorgen dat de werkzaamheden volgens planning uitgevoerd kunnen worden. De eerste fase wordt in oktober afgerond. Sandra: “Het kost veel geduld, begrip én een flinke portie humor, maar des te mooier als je uiteindelijk je doel bereikt.”

Wie uit Amersfoort of omgeving komt kent de Jeruzalem-buurt met haar naoorlogse huizen wellicht. Het zijn traditionele woningen met schuine daken en kleine ramen, gebouwd in tijden van woningnood. Sandra, niet afkomstig uit Amersfoort, kent de buurt inmiddels als haar eigen broekzak. Een jaar geleden startte ze op verzoek van Van Venrooy, één van de grootste dakbedekkingsbedrijven van Nederland, met haar werkzaamheden. Sandra: “In het begin stuitte ik op veel weerstand. Bewoners hadden geen zin in nieuwe werkzaamheden, want ze hadden voor hun gevoel net een groot renovatieproject achter de rug. Van diverse isolatiewerkzaamheden tot het aanbrengen van een mechanische ventilatie en het plaatsen van zonnepanelen. Dat is ingrijpend dus ik begrijp heel goed dat ze niet stonden te springen toen wij voor de deur stonden.” 

Sandra heeft dan ook ruim de tijd genomen om kennis te maken met de bewoners en hen gerust te stellen. “Het is een gemixte wijk. Je krijgt te maken met zoveel verschillende mensen met ieder zijn of haar eigen zorgen. Van Venrooy fungeert in dit geval als aannemer en is mijn opdrachtgever, maar uiteindelijk ben ik er voor de bewoners. Ik neem echt de tijd om hen goed uit te leggen wat er gaat gebeuren, wat de werkzaamheden voor hen betekenen, hoe wij hen daarbij ondersteunen en wat wij van hen verwachten. Hierbij zoom ik vooral in op de voordelen: geen lekkages meer, energiezuiniger én duurzamer. Tegelijkertijd leg ik uit wat er fout kan gaan, én hoe we dat dan weer op zullen lossen. Natuurlijk heerst er ook frustratie. ‘Waarom hebben ze dat niet direct aangepakt?’, wordt er dan geroepen. Meestal los ik dit op door begripvol, eerlijk en waar nodig zakelijk te zijn. Ik merk dat dit gewaardeerd wordt. “

Fase 1 bijna afgerond

De eerste 120 woningen zijn bijna afgerond. Hierna volgen de schuren. Ook deze moeten volledig worden leeggeruimd zodat de werklui aan de slag kunnen. Wie een moment aan zijn of haar eigen schuur denkt, zal begrijpen dat ook hier een grote uitdaging ligt voor Sandra: “Alle schuren moeten helemaal leeg. Ook zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) die leunen op het schuurdak, zoals een schutting of pergola, moeten verwijderd worden. Achteraf wordt dit weer in de oorspronkelijke staat hersteld. Daar zien veel mensen tegenop. Ik probeer echt in oplossingen te denken. We bieden opslagcontainers aan en organiseren opruimdagen waarbij ik zelf aanwezig ben. We zorgen voor een koffiekar, proberen er een leuke dag van te maken en bieden hulp waar nodig.” 

Meerwaarde van bewonersbegeleiding

Na de 120 schuren volgen de laatste 100 woningen en tot slot de  schuren. Volgend jaar oktober moet het project afgerond zijn. Tot nu toe verloopt alles volledig volgens planning, iets waar Sandra - terecht - best trots op is. “Ik zie dat de weerstand in veel gevallen plaatsmaakt voor dankbaarheid bij de bewoners. Ook Van Venrooy, waarmee de samenwerking uitstekend verloopt, ziet echt de meerwaarde van de hulp van bewonersbegeleiding.” 

“Vaak zijn we brandjes aan het blussen, maar ik probeer deze bij voorbaat al te voorkomen. Als er een bewoner in paniek is omdat er witte pakken op het dak lopen, dan ben ik snel ter plaatse om deze bewoner gerust te stellen. Maar ook als ik het voor de bewoners makkelijker of beter kan maken, doe ik dat. Zo was er een bewoner die in paniek raakte toen de CO-melder afging. De Nederlandse handleiding begreep hij niet. Dat is levensgevaarlijk, dan zet ik me daar echt voor in. Nu hangt er overal een handleiding in vier talen. Naderhand hebben we een bos bloemen gestuurd voor de schrik. In de vier dagen per week dat ik op het project in Amersfoort loop, zorg ik dat ik altijd bereikbaar ben. Goede betrokkenheid is voor mij vanzelfsprekend en ik merk dat dit heel goed ontvangen wordt.”