Nieuws

Meer gezonde lucht binnen?

5 november 2020

Ook in de winter wil je een gezonde lucht in de klas. De meeste scholen hebben inmiddels onderzocht of hun ventilatiesysteem aan de wettelijke eisen voldoet, of misschien zit je nog midden in het onderzoek. Om duidelijkheid te geven in de jungle van ventilatiemogelijkheden zetten wij het een en ander nog eens op een rij.

Welke ventilatiesystemen zijn er nu eigenlijk?
•    Ventilatiesysteem A: gebouwen met natuurlijk ventilatiesysteem (natuurlijke toevoer en
natuurlijke afvoer)
•    Ventilatiesysteem B: gebouwen met mechanische toevoer door middel van ventilatoren
en natuurlijke afvoer
•    Ventilatiesysteem C: Gebouwen met mechanische afvoer door middel van ventilatoren en
natuurlijke aanvoer (eventueel ook vraag gestuurd)
•    Ventilatiesysteem D: Gebouwen met zowel mechanische toevoer als ook mechanische afvoer door middel van ventilatoren (balansventilatie), eventueel uitgerust met warmteterugwinning (WTW)
•    Ventilatiesysteem E. Decentrale ventilatiesystemen

Per type systeem gelden andere maatregelen om het systeem zo optimaal mogelijk te laten werken. Voldoet de lucht toch nog niet aan de eisen? Dan kun je bij elk systeem ook nog onderstaande maatregelen nemen: 
•    Stel duidelijk instructies op voor onderwijsmedewerkers hoe zij om kunnen springen met het ventilatiesysteem en hang deze zichtbaar op.
•    Stuur aan op (extra) bewustwording en voorlichting aan leerlingen en eventueel ouders.
•    Stel een schema voor het luchten van de onderwijsruimte tussen de lessen door en in de
pauzes.
•    Verhoog de stooktemperatuur en schakel de nachtverlaging uit. Zo houd je het gebouw op temperatuur, worden de radiatoren heter en ontstaan minder koude- of tochtklachten.
•    Controleer of de werkzaamheden uit het technisch onderhoudscontract juist zijn uitgevoerd; werken de voorzieningen naar behoren? (bijv. filtervervanging, juiste debieten, functionering ruimteopnemers, etc.).
•    Controleer of de werkzaamheden uit het hygiënisch onderhoudscontract (schoonmaak) juist zijn uitgevoerd; zijn alle voorzieningen voldoende schoongemaakt zodat luchtstromen niet worden belemmerd door stof en vuil? (bijv. schoonmaak van ventilatieroosters en verwarmingslichamen).
•    Plaats een CO2-meter in elke onderwijsruimte, of roulerend tussen onderwijsruimten.

Worden de minimale capaciteitseisen alsnog niet behaald?
Uiteraard kun je alle ramen en deuren openhouden of een schema opstellen om elke 15 minuten te luchten. Maar je kunt ook kijken of kleine wijzigingen aan het pand mogelijk zijn:
•    Breng meer ventilatieroosters of hoger gelegen klapramen aan.
•    Vergroot de openingsstand van de klapramen.
•    Repareer of vervang kapot raamwerk.
•    Voorzie ramen van een kierstandregeling die ook volledig opengezet kan worden.
•    Verwijder omkasting van radiatoren zodat maximale warmteafgifte wordt bereikt (tenzij hier specifieke regels voor gelden).

Versluis denkt graag met je mee
Wil je met professionals sparren welke maatregelen jij nog in zou kunnen zetten? Neem dan contact op met de adviseurs van Versluis. We helpen je graag die frisse lucht binnen te halen!
 
Bel ons op 0252 - 34 36 40 of mail naar info@versluisgroep.nl
 


Terug naar overzicht