Nieuws

Wil je ook onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Mensgericht werken is wat Albert Versluis drijft

5 november 2020

Echte rijkdom zit niet in financiële resultaten, maar in persoonlijke ontwikkeling en plezier. Albert Versluis is algemeen directeur van Versluis Groep en zijn visie op mensen en het leven heeft hij doorgevoerd in het DNA van zijn bedrijf. In de vier kernwaarden hoor je zijn levensverhaal terug.

Mensgericht, slim, ambitieus en plezier zijn de vier kernwaarden van Versluis Groep. “Het welzijn van mensen vormt de basis. Onze ambities en slimheid zijn staan in dienst van het welzijn van de mensen waarvoor en met wie wij mogen samenwerken. En aan plezier in de samenwerking meten wij af of we goed bezig zijn.” Natuurlijk moet een bedrijf geld verdienen en winst maken, maar het vormt bij ons geen doel op zich. Het is een bijna vanzelfsprekend voortvloeisel van bedrijfsvoering vanuit een autonoom en gezond DNA. 

Voor veel bedrijven is geld juist de grootste drijfveer.
“Ik heb HTS gedaan en werkte daarna ongeveer 6 jaar bij een aannemer. Eerst als (hoofd-) uitvoerder, later als projectleider. Het was een mooie en leerzame tijd. Er werd keihard gewerkt. Door iedereen. Geld verdienen door hard werken en slim onderhandelen. Ik heb me daar niet altijd even prettig bij gevoeld. 

Wanneer kwam bij jou een omslagpunt? 
Van 1998 tot 2000 kwam de zo mooi genoemde man met de hamer. In mijn geval in de vorm van een burn-out en twee keer een hartinfarct en drie keer een hartstilstand. Zoiets zet je wel aan het denken. Wat is waardevol en wat niet. Geluk in het vooruitzicht is geen geluk. Als ik daar woon… dan ben ik gelukkig… of als ik die auto heb… ja dan ben ik gelukkig…. Natuurlijk geniet ik van de mooie dingen in het leven, maar het is geen doel op zich. Geluk in het hier en nu, in relatie tot de mensen waar je mee samenwerkt en samenleeft, dat geeft rijkdom. 
En wat verspillen we veel als het gaat over het geluk van mensen. Ik zeg wel eens tegen mij kinderen: doe eens extra vrolijk tegen degene die je vandaag tegenkomt. Het kost jou niets. Maar kijk eens wat het jou en de ander oplevert. Het is zo simpel eigenlijk…

“In 2002 heb ik Versluisgroep opgericht. Vanaf het eerste moment was mijn doel om in ‘het nu’ gelukkig te zijn. Dat was ik toen en dat ben ik nog steeds. Wat ik in de loop van de jaren heb mogen ontdekken is dat mijn levensvisie niet alleen mij dient, maar dat ik daarmee ook iets kan betekenen voor de mensen om mij heen. Thuis, op het werk en ook in de projectteams. 

In de eerste 10 jaar heeft het bedrijf zichzelf ontwikkeld, zonder specifiek beleid, zonder kernwaarden. Go with the flow. De financiële bedrijfsresultaten waren weliswaar positief maar zeer mager. Toen in 2011 en 2012 er een crisis uitbrak bleek dat we maar net ons hoofd boven water konden houden en dat alleen met rigoureuze maatregelen. Na 2012 ben ik een andere koers gaan varen. Ik heb het welzijn van de mens en het welzijn van mezelf voorop gesteld. In alles wat ik doe.

Dus ook je bedrijfsfilosofie ging om? 
“Ja. Na 2012 ben ik gaan werken met kernwaarden voor Versluis Groep. Ik heb mensgericht heel bewust als eerste kernwaarde genoemd. Ik heb gemerkt dat mensen snel geblokkeerd raken als ze werken vanuit verwachtingen, tijd en geld. Ik wilde de medewerkers juist meer vrijheid geven om dingen op hun eigen manier te doen. En wat je ziet is dat de output van die manier van werken heel mooi is. Er komt iets los in mensen, er komt een energie vrij. Daardoor gaan ze beter presteren. Alhoewel geld dus geen drijfveer is, legt deze manier van werken ons geen windeieren. Het gaat goed met Versluisgroep.”

Als directeur moet je wel in staat zijn om medewerkers te vertrouwen en dingen los te laten. 
“Ja, dat klopt. Van de 26 medewerkers heb ik er vier die heel actief zijn op LinkedIn en dat vind ik prachtig om te zien. Ze vinden het leuk als ze in contact komen met nieuwe opdrachtgevers en hun plezier draagt bij aan mijn persoonlijke welzijn. Ik vind het mooi om te zien dat zoiets van harte uit henzelf komt. Dit betekent echter niet dat de andere 22 ook op die manier met LinkedIn moeten gaan werken. De kunst is om mensen de vrijheid te geven om wel hun bijdrage te leveren, maar dan op hun manier. Dan gaan ze ‘aan’. Dat geeft energie en werkt aanstekelijk naar henzelf en naar anderen toe. 

Is het ook wel eens ‘fout’ gegaan? 
Tja… wat is fout? We hebben wel zeker ervaringen, waarvan we achteraf onszelf afvragen: kunnen we dit slimmer doen? En dan slimmer vanuit welk oogpunt?
“We hebben wel eens een opdracht uitgevoerd waarvoor we extra inzet moesten leveren. Veroorzaakt door het ‘gedoe wat veroorzaakt is door anderen’. We informeren onze opdrachtgever vooraf en we lossen de problemen op als dat past in onze rol en functie en als het noodzakelijk is voor de kwaliteit en voortgang van het proces. Nog meer schade voorkomen, zeg maar. En of wij die extra geleverde inzet dan betaald krijgen interesseert me eigenlijk niet. Ik daag mijn opdrachtgever wel uit om dit meerwerk te honoreren en anders met goede argumenten te komen. Omdat geld onze drijfveer niet is, gaat zo’n onderhandeling op een heel plezierige en respectvolle manier. Negen van de tien keer worden onze extra uren dan gewoon betaald en hebben we nog steeds een plezierige relatie met onze opdrachtgever.


Heeft er ooit iemand misbruik gemaakt van jouw mensgerichte aanpak? 
“Dat is wel eens voorgekomen. Als onze opdrachtgever goede argumenten heeft, of zelfs de middelen (even) niet heeft, dan komen wij altijd tot een oplossing. Maar waar ik niet tegen kan is dat mensen willens en wetens misbruik maken van onze goeder trouw, waardoor wij gedwongen worden om op een formele manier ons gelijk te halen. 

De valkuil is dat je op dergelijke incidenten je hele bedrijfsfilosofie overboord gooit en je kernwaarden uit het oog verliest. Angst is een slechte raadgever. Veruit de meeste projecten gaan heel goed en meer dan dat zelfs. We geven veel en dat ontvangen we vaak terug in waardering en een fijne samenwerking. Ik ben opgevoed met waarden zoals ‘heb uw naasten lief’ en ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet’. Dat gedachtengoed zit en blijft verankerd in onze kernwaarden.”

Persoonlijke ontwikkeling is voor jou erg belangrijk.
“De ideale mens bestaat niet. Ieder mens heeft dingen waar hij goed in is en aspecten waar hij nog in kan groeien. Onze kernwaarde ambitie past hierbij. Fouten maken mag bij ons, als je maar bereid bent om ervan te leren. Dat geldt voor mezelf ook.”

Wat wil je de komende tien jaar nog bereiken? 
“Ik wil de kernwaarden nog verder in onze bedrijfscultuur verweven. Het kan heel goed zijn dat we groeien, het gaat immers goed met Versluisgroep. We zijn constant in ontwikkeling en op zoek naar nieuwe medewerkers. Maar groei is niet het doel op zich. Persoonlijke groei en het welzijn van mensen waarmee en waarvoor wij werken, dat is mijn werkelijke drijfveer.”


Terug naar overzicht