Slider 19
Slider 13
Slider 4
Slider 2
Slider 5
Slider 6
Slider 8
Slider 7
Slider 5
Slider 16
Slider 10
Slider 3
Slider 11
Slider 12
Slider 14
Slider 15
Slider 17

“Versluisgroep weet wat speelt”

31-03-2022
“Versluisgroep weet wat speelt”
Voor de negen scholen met elf schoolgebouwen van stichting PCPO Capelle-Krimpen is Versluisgroep vaste partner in alles wat met huisvesting te maken heeft. “Versluisgroep weet wat speelt”, vertelt voorzitter van het College van Bestuur, Arjan Dorst: “Als bestuurder ben je integraal verantwoordelijk voor huisvesting. Het is onmogelijk om overal alles van te weten. Ik maak dankbaar gebruik van de expertise van Versluisgroep.”

Er komen nogal wat huisvestingsvraagstukken op besturen en scholen af. Zo is er het dagelijks onderhoud van de scholen. Met een toilet dat niet doorloopt, een deur die niet sluit, een losliggende tegel op het schoolplein of een raam dat is ingegooid. Voor die vorm van onderhoud maken de scholen gebruiken van de Repair App: melden, uitvoeren en terugkoppelen in een handomdraai. En er is het planmatige onderhoud in de vorm van onderhoud aan het schilderwerk, de vloeren, hang- en sluitwerk of het dak. Daarnaast zijn er ook nog de grote thema’s als verduurzamen, ventilatie en renovatie of de nieuwbouw van een school. 

Slim onderhoud
“Zodra het om huisvesting gaat, wenden we ons tot Versluisgroep”, vertelt bestuurder Arjan Dorst. “Van het dagelijks onderhoud tot het planmatig onderhoud. Voor iedere schoollocatie hebben we een meerjarenonderhoudsplan met een scope van 20 jaar. Zo weten we wanneer we wat moeten aanpakken en worden we niet overvallen door achterstallig onderhoud. Voorafgaand aan het jaar van uitvoering beschrijft Versluis de werkzaamheden, vraagt offertes op en vergelijkt diverse aanbieders. Dit bij elkaar presenteert Versluis in een jaarplan waarvoor zij de volledige verantwoordelijkheid – zowel qua voorbereiding als de daadwerkelijke uitvoering – op zich nemen én een prijsgarantie afgeven. Dat geeft veel rust.”

Veilige handen
Voor de uitbreiding van een groeiende school en de nieuwbouw van een locatie neemt Versluisgroep de voorbereidende werkzaamheden op zich, zoals het contact met de architect en de aannemer. Arjan Dorst: “En Versluisgroep denkt mee over het optimaliseren van de ventilatie op onze scholen, deed een subsidieaanvraag daarvoor en onderzoekt de mogelijkheden van zonnepanelen. We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te investeren in duurzaamheid en een goed klimaat voor onze leerlingen, passend binnen de grenzen van wat mogelijk is. Ook financieel. Het is heel fijn om een partner als Versluisgroep te hebben die je daarin ondersteunt. De stichting is in veilige handen.”

Kernwaarden
Naast de expertise is de bestuurder vooral te spreken over de manier waaróp het werk wordt uitgevoerd: mensgericht, slim, ambitieus en met plezier. “Op de kernwaarden van Versluisgroep haakte ik echt aan. Je zou kunnen denken: het is een zakelijke branche, in hoeverre spelen kernwaarden een rol? Maar ik ervaar die waarden wel degelijk in onze samenwerking. De kernwaarde ‘mensgericht’ komt bijvoorbeeld terug in het onderhouden van het contact, de snelheid van reageren en de prettige manier van communiceren. En ‘plezier’ vind ik ook een mooie kernwaarde. Soms is het werk beladen en zwaar. Versluisgroep weet ook dan plezier voorop te stellen.”