Nieuwbouw Driekansen

Projectmanagement
Opdrachtgever:Stichting Educare
Jaar: 2021-2022
In 2015 is er vanuit Driekansen een onderwijs-zorggroep van start gegaan waarin cliënten van ’ s Heeren Loo, die voorheen aangewezen waren op dagbesteding, onderwijs op locatie krijgen. Leerlingen vanaf 6 jaar krijgen hier individueel afgestemd onderwijs.  De gemeente Ermelo heeft voor deze doelgroep een beschikking afgegeven voor het bouwen van een vervangend huisvestingslocatie op het terrein van ’s Heerenloo.

Het initiatief voor nieuwbouw was al reeds genomen door Stichting Educare i.c.m. 's Heerenloo vastgoed en een architectenselectie had reeds plaatsgevonden. De architect had met de gebruiker een schetsontwerp opgesteld maar een PVE ontbrak nog.
Vanuit daar heeft Versluisgroep gezamenlijk met de school een PvE opgesteld wat de
leidraad is voor het verdere ontwerp.
In het tweede kwartaal van 2020 deze periode heeft Versluisgroep gezamenlijk met de
bouwheer en Meerinzicht het bouwteam samengesteld. Adviseurs zijn aanbesteed en
gecontracteerd evenals de aannemers zijn aanbesteed en gecontracteerd. In dit project
is er gekozen voor een bouwteamsamenwerking. De aannemer en installateur maken
onderdeel uit van het ontwerpteam en beoordelen, samen met Versluis, de ontwerpen 
op kostentechnische aspecten (budget).

Het schoolgebouw zal bestaan uit 6 leslokalen, 1 techniek lokaal, één kooklokaal en 4 rustruimten. 
De totale oppervlakte van het gebouw is ca. 700m2. Het terrein er omheen is ca. 500m2 inc. het schoolplein.

De oplevering staat gepland voor maart/april 2022.

 
Klik op een foto voor een vergroting