Planmatig onderhoud 12 basisscholen

Bouwmanagement en realisatie
Opdrachtgever:PCPO Capelle-Krimpen
Jaar: 2022 - heden

Voor onze opdrachtgever PCPO Capelle-Krimpen voeren wij planmatig onderhoud uit op basis van de Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP). Onze aanpak begint met een overleg met de schooldirecteuren om hun wensen te bespreken en om de budgetten in samenspraak met de opdrachtgever vast te stellen. Vervolgens dragen wij de verantwoordelijkheid voor het aanbestedingsproces, de voorbereiding en de begeleiding van de uitvoering van dit onderhoud.
Om de behoeften van de markt effectief te weerspiegelen, hebben we nauwkeurige technische specificaties ontwikkeld. Deze specificaties fungeren als richtlijn tijdens het aanbestedingsproces om de meest geschikte partij te selecteren voor de werkzaamheden. De geselecteerde partners worden vervolgens gecontracteerd door Versluis, waarbij het financiële risico bij ons ligt. In nauwe samenwerking met deze partijen bereiden we de werkzaamheden voor en plannen we ze tijdens vakantieperiodes om de overlast voor leerlingen en leerkrachten tot een minimum te beperken.

Klik op een foto voor een vergroting