Planmatig onderhoud 17 basisscholen

Bouwmanagement en uitvoering
Opdrachtgever:Stichting OBODB
Jaar: 2020 - heden
Wij verzorgen risicodragend het planmatig onderhoud van zeventien basisscholen. Vooraf worden budgetten vastgesteld, waarbinnen wij de voorbereiding en de begeleiding van de uitvoering van het planmatig onderhoud verzorgen.

Wij werken met een door ons opgestelde technische omschrijving. Uitgangspunt vormen de meerjaren onderhoudsplannen en de wensen van de schooldirecteuren. Wij maken gebruik van marktkennis en marktwerking door het houden van een aanbesteding onder verschillende aannemers. De uitvoerende partijen worden door en voor risico en rekening van Versluis gecontracteerd. Veelal worden de werkzaamheden tijdens de vakantieperioden uitgevoerd. Zo beperken wij de overlast voor de leerlingen en leerkrachten.

 
Klik op een foto voor een vergroting