Planmatig onderhoud 4 scholen

Bouwmanagement en realisatie
Opdrachtgever:Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest
Jaar: 2010 - heden
Voor OPOO hebben wij in de periode 2010-2015 geheel risicodragend het planmatig onderhoud verzorgd. Vooraf werden budgetten vastgesteld, waarbinnen wij de voorbereiding en de uitvoering van het planmatig onderhoud verzorgden.

Wij werkten met een door ons opgestelde technische omschrijving. Uitgangspunt vormde het meerjaren onderhoudsplan en de wensen van de schooldirecteuren. Wij maakten gebruik van marktkennis en marktwerking door het houden van een aanbesteding onder maximaal vijf aannemers. Het gunningsbesluit werd in overleg met OPOO bepaald. De uitvoerende partijen werden door en voor risico en rekening van Versluis gecontracteerd. Wij stuurden tijdens de uitvoering en leverden de werkzaamheden op. Veelal werden de werkzaamheden tijdens de vakantieperioden uitgevoerd. Zo beperkten wij de overlast voor de leerlingen en leerkrachten.

De directeuren van OPOO waren erg tevreden over Versluis. Een citaat uit de tevredenheidsverklaring van de heer T. Caspers, schooldirecteur OBS de Springplank: "Wij zijn zeer tevreden over de kwaliteit van het uitgevoerde werk en hebben op een plezierige wijze samengewerkt".
Klik op een foto voor een vergroting