Planmatig onderhoud 6 basisscholen

Bouwmanagement en realisatie
Opdrachtgever:PCBO Rijnsburg
Jaar: 2021 - heden
Voor onze opdrachtgever PCBO Rijnsburg voeren wij planmatig onderhoud uit op basis van de Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP). We beginnen met het bespreken van de wensen van de schooldirecteuren en het vaststellen van de budgetten in overleg met de opdrachtgever. Vervolgens dragen wij de verantwoordelijkheid voor het aanbestedingsproces, de voorbereiding en de begeleiding van de uitvoering van dit onderhoud.
Om de wensen en eisen op de markt goed te presenteren, hebben we gedetailleerde technische specificaties opgesteld. Deze specificaties dienen als leidraad tijdens het aanbestedingsproces om de juiste partij te selecteren voor de werkzaamheden. De gekozen partijen worden vervolgens gecontracteerd door Versluis, waarbij het financiële risico bij ons ligt. In nauwe samenwerking met deze partijen bereiden we de werkzaamheden voor en plannen we ze tijdens vakantieperiodes om de overlast voor leerlingen en leerkrachten tot een minimum te beperken.
 
Klik op een foto voor een vergroting