Planmatig onderhoud 6 sportgebouwen

Advies, bouwmanagement en realisatie
Opdrachtgever:Stichting Wasbeek (STIWA)
Jaar: 2005 - heden
Voor StiWa heeft de Versluisgroep een huisvestingsbeleidsplan opgesteld voor zes locaties, verspreid over de gemeente Teylingen. Het gaat om de sporthallen De Cluster, de Tulp, de Schans, de Geest, de Korf en sporthal/zwembad de Wasbeek. 

Het beheer van dit vastgoed is de afgelopen jaren complexer geworden, door uitbreiding met verschillende sporthallen. Ook betrekt de gemeente StiWa regelmatig bij (mogelijk) onderhoud van andere gemeentelijke gebouwen.

Reserveringen voor onderhoud waren aan het begin van het project gebaseerd op verschillende,  individuele meerjarenonderhoudsplannen. Versluis heeft ondersteund bij het huisvestingsbeleidsplan. Dit is vormgegeven door een visie op de huisvesting en een onderhoudstrategie uit te werken.

Voor de Gemeente Teylingen heeft Versluisgroep, namens de opdrachtgever, de meerjarenonderhoudsplannen opgesteld voor haar sportlocaties in de gemeente. We hebben in kaart gebracht welke elementen de komende 15 jaar onderhoud nodig hebben. Daardoor heeft StiWa hier het budget doelgericht op kunnen afstemmen. Versluis heeft geholpen om een inkoopvoordeel te behalen, door onderhoudswerkzaamheden te clusteren. Zo is tijd en geld bespaard.

Werkzaamheden bij dit project:

-       Huisvestingsbeleidsplan
-       Meerjaren onderhoudsplannen (integraal)
-       Inspectie bouwkundig onderhoud
-       Inspectie installaties
-       Clustering onderhoudelementen voor de in beheer zijnde locaties
-       Advisering gebouwonderhoud
Klik op een foto voor een vergroting