Renovatie Rijnlands Lyceum

Bouwmanagement en uitvoering
Opdrachtgever:Rijnlands Lyceum
Jaar: 2013-2014
Het Rijnlands Lyceum in Sassenheim heeft begin 2016 het predicaat Excellente School ontvangen, de erkenning van de inspanningen om leerlingen te laten uitblinken. De kracht van het Rijnlands Lyceum is ‘omgaan met verschillen’.
 
Het Rijnlands Lyceum heeft een heldere visie, schetst duidelijke doelen en geeft krachtig leiding om die doelen te bereiken. Een belangrijk doel: het aanpassen van de huisvesting aan de nieuwe onderwijsvisie. Omgaan met verschillen betekent dat flexibiliteit nodig is. De ene leerling kan al zelfstandig werken, de ander heeft meer begeleiding nodig. De huisvesting was hier niet op ontworpen: een starre indeling met donkere gangen en weinig daglicht. Dit moest plaatsmaken voor helderheid, harmonie, transparantie en flexibiliteit. Hierbij heeft Versluis een rol gespeeld.
 
In 2013 en 2014 heeft een eerste renovatie plaatsgevonden onder leiding en verantwoordelijkheid van Versluis. Versluis leverde ondersteuning bij het uitwerken van een nieuwe onderwijsvisie voor de BETA-afdeling. Maar we deden meer. Versluis vergrootte het draagvlak bij de leerkrachten en ondersteunend personeel, betrok architect Van Egmond bij het ontwerp, creëerde een open BETA-plein halverwege de gangzone en liet daglicht binnen stralen op nieuwe, frisse, kleurige materialen. Deze kleuren zijn harmonisch op elkaar afgestemd door kleurenspecialist Marijke van Loon.

Het ontwerp en technisch bestek is door Versluis opgesteld, zowel bouwkundig, constructief als installatietechnisch. Daarna is dit ‘in de markt’ gezet. Na een zorgvuldige analyse van het aanbestedingsresultaat, heeft Versluis in overleg met het Rijnlands Lyceum de meest voordelige aannemer gecontracteerd. Tijdens de uitvoering heeft Versluis aangestuurd en gecontroleerd. Om de leerlingen en leraren zoveel mogelijk overlast te besparen, zijn de werkzaamheden uitgevoerd tijdens de zomervakantie. Dit is erg gewaardeerd door het Rijnlands Lyceum. Versluis droeg de verantwoordelijkheid voor het gebouw, waaronder het toegang verlenen en het afsluiten.

“Doordat de renovatie in de zomervakantie is afgerond, heeft het onderwijs er helemaal niet onder geleden. De Versluisgroep heeft daar ook heel sterk in meegedacht. Nu konden we in september gewoon weer met het onderwijs starten. Dat was zeer prettig.”

Lees hier de tevredenheidsverklaring van het Rijnlands Lyceum voor dit project.
Klik op een foto voor een vergroting