Verduurzaming sportcomplex De Korf

Advies en realisatie PV-installatie
Opdrachtgever:Stichting Wasbeek (STIWA)
Jaar: 2015 - 2016
Stichting Wasbeek verzorgt maatschappelijke voorzieningen in de gemeente Teylingen. Hieronder vallen Sport- en Recreatiecomplex Wasbeek en vijf sporthallen in de gemeenten Sassenheim, Warmond en Voorhout. De Stichting heeft zich tot doel gesteld om de kosten zo laag mogelijk te houden, zonder concessies te doen aan het kwaliteitsniveau. Er is veel aandacht voor duurzaam beheer, zoals energie- en waterbesparende maatregelen.
 
Versluis is al sinds 2003 adviseur van STIWA op het gebied van onderhoud en huisvesting. Versluis is verantwoordelijk voor het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen, het opstellen van jaarplannen voor planmatig onderhoud, het opstellen van technische bestekken, het aanbesteden van de werkzaamheden, het coördineren en controleren van de uitvoering en het leveren van nazorg en garanties op uitgevoerde werkzaamheden.

In 2013 en 2014 heeft Versluis de opwaardering van complex Wasbeek geïnitieerd en begeleid. In 2015 heeft Versluis namens STIWA subsidie aangevraagd en toegewezen gekregen voor het leveren en monteren van in totaal 1500 zonnepanelen. Deze zijn aangebracht op de locaties Wasbeek en De Korf in Sassenheim en op locatie De Tulp in Voorhout.

Versluis heeft eerst de daken gecontroleerd op onderhoudstoestand en draagkracht. In samenwerking met energiespecialist EE Care heeft Versluis een berekening gemaakt van de meeste optimale omvang van de PV-installatie. Op grond van deze uitgangspunten zijn paneelspecificaties en een paneelindelingen opgenomen in een technisch bestek. Met dit bestek heeft Versluis een aanbesteding gehouden, waarna in goed overleg met STIWA een leverancier is gecontracteerd.

De zonnepanelen zijn eind 2015 en begin 2016 geplaatst en renderen volgens de berekeningen. De terugverdientijd van de gehele installatie bedraagt 8 jaar. Ofwel anders gezegd: STIWA bespaart iedere maand € 4.850,- aan kosten.
 
Klik op een foto voor een vergroting