Verschillende flats Cazas Wonen

Renovatie Schakelflats IJsselstein
Opdrachtgever:Salverda Bouw
Jaar: 2024
Bij verschillende flats zijn we de komende drie jaar aan de slag met bewonersbegeleiding. 
Cazas Wonen investeert in modernisering, verbetering en verduurzaming. 
Er moet veel gebeuren, daarom moeten de bewoners tijdelijk hun woning verlaten. 
Versluis voert de bewonersbegeleiding uit, inclusief plannen en coördinatie van de logeerwoningen
 
Klik op een foto voor een vergroting